Ο Καναδάς έχει καταγράψει επίσημα περισσότερες από 100.000 περιπτώσεις COVID-19 σε ολόκληρη τη χώρα

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο Καναδάς έχει καταγράψει επίσημα περισσότερες από 100.000 περιπτώσεις COVID-19 σε ολόκληρη τη χώρα. Οι