Ανάκληση για πολλά απολυμαντικά χεριών στον Καναδά

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η Υγειονομική Υπηρεσία του Καναδά έχει ανακαλέσει τρεις πρόσθετες μάρκες απολυμαντικών χεριών που περιέχουν αιθανόλη