Μια βάρκα έπεσε στην εθνική οδό 40 στο Saint-Lazare

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Οι αυτοκινητιστές είναι σπάνια στο τέλος των εκπλήξεων τους στους δρόμους του Κεμπέκ. Συζητήστε με