Ανάκληση επικίνδυνων απολυμαντικών χεριών στον Καναδά

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η Υγειονομική Υπηρεσία του Καναδά το Σάββατο ανακάλεσε έξι απολυμαντικά χεριών βιομηχανικής ποιότητας με βάση