Τα Γυμνάσια κλειστά μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο Κεμπέκ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Το υπουργείο παιδείας του Κεμπέκ έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για την παροχή εκπαίδευσης πιο σταθερή