Το Κεμπέκ θέλει να προσλάβει 10.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Επιστρέφοντας στο Κεμπέκ για να πραγματοποιήσει την καθημερινή του ενημέρωση Τύπου, ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ