Γηροκομεία υπό Καναδική Δικαιοδοσία: ο Justin Trudeau αναγκάστηκε να διευκρινίσει τις δηλώσεις του

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau έπρεπε να εξηγήσει αρκετές φορές για το θέμα των Ιδρυμάτων για