Νέα αναβολή για την 1η Σεπτεμβρίου πληρωμής φόρων στο Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Μια εβδομάδα μετά τον ισχυρισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ήταν αδύνατο να καθυστερήσει η δεύτερη