Τι ανοίγει την 1η Ιουνίου στο Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ακολουθεί ένας πλήρης κατάλογος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που θα είναι διαθέσιμες από την 1η