Περισσότεροι από 100 κρατούμενοι, 90 εργαζόμενοι θετικοί στο COVID-19 σε ομοσπονδιακές φυλακές του Κεμπέκ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Περισσότεροι από 100 κρατούμενοι και μόλις κάτω από 90 μέλη του προσωπικού έχουν δοκιμαστεί θετικά