Για τις 10.000 θέσεις νοσηλευτών στα γηροκομεία του Κεμπέκ, ενδιαφέρθηκαν πάνω από 60.000

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Μόλις δύο ημέρες μετά το άνοιγμα των αιτήσεων για πρόσληψη νέων νοσηλευτών για να στελεχώσουν