ΧΡΟΝΙΚΑ Απρίλιος 2019: Οι Κρητικοί του Μόντρεαλ τίμησαν τον Βασίλη Σκουλά,

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Αυτό τον μήνα, διαβάστε στην εφημερίδα ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ (Απρίλιος 2019): Οι Κρητικοί