Η Δήμαρχος Valérie Plante θέλει οι Μοντρεαλήτες να φοράνε μάσκες προσώπου

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Οι μάσκες προσώπου θα αποτελέσουν απαραίτητο καλοκαιρινό αξεσουάρ στο πλαίσιο των νέων κατευθυντήριων γραμμών για