Η Bombardier αφαιρεί 2500 θέσεις εργασίας, κυρίως στον Καναδά

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Η Bombardier Aviation σκοπεύει να καταργήσει σχεδόν 2.500 θέσεις εργασίας, την πλειοψηφία στον Καναδά, λόγω