Ανοίγουν drive-in κινηματογράφοι στα προάστια του Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Στο Vaudreuil-Dorion δυτικά του Μόντρεαλ ανοίγει ένας προσωρινός κινηματογράφος αυτοκινήτων στο χώρο στάθμευσης του γυμνάσιου