Ο Justin Trudeau ανακοινώνει 350 εκατομμύρια δολάρια για κοινοτικές οργανώσεις

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο Justin Trudeau ανακοίνωσε 350 εκατομμύρια δολάρια για κοινοτικές οργανώσεις. Στην συνέντευξη τύπου της 21ης