Ο Legault προετοιμάζει το Κεμπέκ για την ιδέα της Ανοσίας της Αγέλης

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ François Legault έκανε λόγο ότι θα αρχίσει να προετοιμάζει διανοητικά τους