Ο Legault προσκαλεί τους Κεμπεκιώτες με COVID-19 να λάβουν μέρος σε κλινική δοκιμή υπό την ηγεσία του Μόντρεαλ

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ Francois Legault το Σάββατο κάλεσε τους Κεμπεκιώτες με COVID-19 να συμμετάσχουν