Το WE Charity πληρώθηκε $1,18 εκατομμύρια από την κυβέρνηση Τρουντό

XPONIKA
The Montreal Greek Times
Το φιλανθρωπικό ίδρυμα ”Εμείς” (WE Charity) Πληρώθηκε $1,18 εκατομμύρια από την κυβέρνηση για να φιλοξενήσουν